ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ.Μ. ΒΑΡΟΣ
1 Εκκλησάκι διαστάσεων 1,60 x 1,90
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
3,00 3,00 tn
2 Εκκλησάκι διαστάσεων 1,60 x 2,55
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
4,00 4,00 tn
3 Εκκλησάκι διαστάσεων 1,60 x 3,30
Με νάρθηκα
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
5,50 5,50 tn
4 Εκκλησάκι διαστάσεων 1,60 x 3,30
Με νάρθηκα
(Επένδυση με πέτρα)
5,50 12,00 tn
5 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,26 x 3,75
Με 2 κόγχες (2,97)
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
9,00 12,00 tn
6 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,26 x 5,20
Με νάρθηκα
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
12,00 14,50 tn
7 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,26 x 5,20
Με νάρθηκα και 2 κόγχες (2,97)
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
13,50 16,50 tn
8 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,26 x 5,20
Όλο κλειστό με 2 κόγχες (2,97)
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
13,50 19,00 tn
9 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,84 x 5,20
Με νάρθηκα
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
15,00 16,00 tn
10 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,84 x 5,20
Με νάρθηκα
(Επένδυση με πέτρα)
15,00 18,00 tn
11 Εκκλησάκι διαστάσεων 2,84 x 8,30
Με νάρθηκα και 2 τρούλους
(Σοβάς και διακοσμητικό τουβλάκι)
24,00 30,00 tn

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ : ΣΤΑΥΡΟ, ΚΑΜΠΑΝΑ, ΜΑΝΟΥΑΛΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ :

08-2
03-3
06-2
05-2
16-1
01-3
15-1
14-1
13-1
12-1
11-1
10-2
09-2
07-2
02-3
04-3