Η κατασκευαστική εταιρεία AG GROUP είναι μέλος του πανελλήνιου Οργανισμού Επιθεώρησης και Εκτίμησης Ακινήτων. (Ο.Ε.Ε.Α.) (Αποκλειστικά δικαιώματα για όλο το νομό Ηρακλείου) 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (HOME INSPECTORS)
  • Είναι ο επίσημος τεχνικός έλεγχος των δομικών στοιχείων ενός ακινήτου, καθώς και των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συστημάτων. Παραδίδουμε στον ιδιοκτήτη μια έγκυρη και ενυπόγραφη τεχνική έκθεση, όπου καταγράφεται η κατάσταση του ακινήτου ως έχει καθώς και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και ο προϋπολογισμός αυτών.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  • Είναι η πλέον έγκυρη και ενυπόγραφη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Α για την πραγματική αξία του ακινήτου.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
  • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Παρέχουμε τεχνικούς ελέγχους αντοχής και αντισεισμικότητας κτιρίων με μη καταστροφικές μεθόδους. Στον έλεγχο σκυροδέματος προσδιορίζονται οι φυσικές και ελαστικές ιδιότητες καθώς και η αντοχή του εξεταζόμενου υλικού. Στον έλεγχο των σίδηρών οπλισμών ελέγχουμε την ύπαρξη ή μη οπλισμού στη μάζα σκυροδέματος, υπολογίζουμε το ακριβές νούμερο του οπλισμού και παίρνουμε πληροφορίες για παραμέτρους που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και την διάβρωση του οπλισμού.

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό είναι υποχρεωμένη με νόμο που έχει ψηφιστεί από το 1995 να έχει υπεύθυνο ιατρό και τεχνικό ασφαλείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις απαραίτητες υποδείξεις στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης για την εξασφάλιση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού.